Úradná tabuľa - Obec Jablonica 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania


Prílohy