eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Uvítanie detí do života

Popis služby: Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Obec chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný obrat uvítania dieťaťa do života organizuje každá mestská časť vo svojich priestoroch. Srdečne pozývame všetky deti s trvalým pobytom v mestskej časti kde bude obrad vykonaný, bez rozdielu miesta narodenia. Okrem rodičov prichádzajú aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne.

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu organizovania uvítania detí do života. Mestský/obecný úrad následne poskytne rodičom vyjadrenie o možnosti organizovania takéhoto aktu.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť/prihlášku o individuálne uvítanie novonarodených detí do života.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.12.2016

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016