Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 29.06.2017
Stav: Prijaté

Krizna 3

Mesto/obec
Jablonica
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 03.07.2017
Stav: Prijaté

Dlha 6

Mesto/obec
Jablonica
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.05.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Jablonica